Image Alt

november 2014

Afgelopen zaterdag 22 november j.l. werd stilgestaan bij het 40 jarig bestaan van Dojang Chon Kyong. Er was zonder medeweten van de dojangleider een bijzonder programma samengesteld door de leerlingen. Diverse dojangleiders

De ATO organiseerde op 1 november j.l. de jaarlijkse conferentie. Op deze dag, waarvoor alle aangesloten scholen worden uitgenodigd, wordt gezamenlijk het beleid van de organisatie vastgesteld. De dag was