Image Alt

Corona virus neemt de overhand

Afgelopen december 2019 werd in Wuhan in China het corona virus ontdekt toen een flinke groep mensen sypmtomen van longontsteking vertoonden. Dit werd al snel in verband werd gebracht met een vis- en dierenmarkt waar levende dieren werden verhandeld. Deze markt bestond uit zo’n duizend stallen die onder meer kippen, fazanten, vleermuizen, marmotten, slangen, hertachtigen en de organen van konijnen en andere wilde dieren verkocht. Al snel werd vermoed dat de veroorzaker een nieuw coronavirus kon zijn. Coronavirussen verspreidden zich onder dieren. Er waren gevallen bekend waarbij mensen geïnfecteerd werden. Vier van de bekende coronavirussen die werden aangetroffen bij mensen veroorzaken een milde luchtweginfectie, zoals een simpele verkoudheid. De meeste patiënten die begin 2020 het virus kregen, bezochten de markt in Wuhan. Dat steunde de bronhypothese. Aangezien daar onder meer vele levende dieren verhandeld werden, leek het aannemelijk dat dit virus afkomstig was van dieren en werd gevreesd voor eenzelfde situatie als met de eerdere SARS-uitbraak.
Al snel bleek dat er een aantal mensen vanuit Wuhan vertrokken waren naar andere landen in zowel Afrika, Europa, Azie en Noord- en Zuid Amerika.
Inmiddels heeft het virus een pandemie veroorzaakt en is het wereldwijd een bedreiging voor de volksgezondheid geworden. Hierdoor hebben diverse landen hun grenzen dicht gegooid en is vliegverkeer voor consumenten niet langer toegestaan.
Ook in Nederland heeft de regering de zware beslissing moeten maken om evenementen waar meer dan 100 mensen samen kunnen komen te verbieden en daarbij ook horeca en andere instellingen waarbij grotere groepen samen kunnen komen, denk aan musea, bioscopen, theaters. Het is dan ook niet meer dan logisch dat dan ook zelfs alle sportverenigingen, clubs en toernooien worden gecancelled. Alle sportverenigingen hebben een email ontvangen dat hun activiteiten moeten stoppen om er zo voor te zorgen dat mensen niet meer in groepen bij elkaar kunnen komen en zo voorkomen voor een eventuele verdere verspreiding van het virus.
Uiteraard leggen wij ons bij deze beslissing neer en wachten we met z’n allen af wanneer de beslissing genomen wordt dat de sportscholen weer open mogen.
Laten we met z’n alles scherp blijven op de ontwikkelingen om ons heen en ervoor zorgen dat onze hele omgeving zo gezond mogelijk blijft. Was vaak je handen, als je moet hoesten of niesen doe dat dan in je elleboogholte, hou zeker 1,5 meter afstand van elkaar en groet elkaar het liefst alleen verbaal (schud geen handen, geef elkaar geen zoenen of knuffels).
Voel je je niet lekker, hoest of nies je regelmatig, heb je koorts, last van vermoeidheid of diaree blijf dan gewoon thuis voor zowel jezelf als voor anderen om je heen. Vraag gerust om hulp in de groepsApp, we kunnen elkaar altijd wel op een of andere manier een helpende hand bieden.
Heel veel succes allemaal in deze bizarre tijden en blijf gezond!

TANG SOO!!!

Plaats een reactie