Image Alt

Aanvang van de Les

Aanvang van de Les

Het Betreden van de Do Jang (Trainingsruimte)

Voor dat men de Do jang betreedt moeten de leerlingen de vlaggen, de aanwezige Zwarte Banders en Meesters begroeten. De leerlingen hoeven niet te wachten tot de Zwarte Banders of Meesters hun begroeting zien. Men groet in de deuropening.

De Leerlingen doen dit op voorgeschreven wijzen:

 • Voeten bij elkaar
 • Vuist op het hart
 • Lichte buiging vanuit de heupen

Het Begin van de Les:

De Hoofdinstructeur staat vooraan in de zaal in het midden voor de groep, de andere leraren staan aan de rechterkant van de groep. Alle anderen stellen zich netjes op in rijen, startend met de hoogst gegradueerden aan de rechterkant. (dus eerst de Dangraden, dan de Kupgraden na Bandkleur.)

De Hoogste in Rang, opgesteld in de groep, zal de volgende Commando's roepen:

 • CHA RYOT (attentie)
 • KUK GI BA RAY (groet de vlaggen)
 • PARO (terugkomen)
 • CHAK SUK (zitten)
 • MUK MYUM (meditatie)
 • PARO (terugkomen)
 • EL A SUT (opstaan)
 • CHA RYOT (attentie)
 • SA BUM NIM KAY KYUNG YE (groet de meester)
 • KYO SA NIM KAY KYUNG YE (groet de leraar)
 • YOU DAN YA KYUNG YE (groet de dandragers)

Hierna kan de les aanvangen.

Tijdens de Les:

Spreek de leraren aan met de juiste aanspreek titel, de Meester met SA BUM NIM en de andere leraren met KYO SA NIM. De Dandragers spreekt men aan met YOU DAN JA en de Assistent met JO KYO.
Wanneer de leraar naar je toe komt, maakt men een nette buiging en stelt men de vraag. Na het beantwoorden van de vraag maakt men weer een buiging en zegt KAM SA HAM NIDA of TANG SOO!
Voordat men met elkaar gaan trainen, groet men elkaar netjes met een buiging. Dit uit wederzijds Respect.
Na uitleg van de leraar roept men luidkeels TANG SOO! en steekt men de rechter vuist in de lucht.
Na het lopen van een Hyung en nadat de Leraar SHIO (rust) zegt, antwoorden de leerlingen met KAM SA HAM NIDA.