Image Alt

Dojang Huisregels

Dojang Huisregels

Zorg altijd dat je minimaal 15 minuten voor de training aanwezig bent. Zodat je alvast kunt beginnen aan je warming-up om de spieren los te maken voordat de les begint.

Bij te laat komen, dien je in correcte houding, voeten naast elkaar, handen langs het lichaam te wachten bij de deur van de kleedkamer, tot je opgemerkt wordt door de leraar. Wanneer de leraar je opmerkt en hij naar je toe komt, maak je een buiging en vraag je toestemming om de zaal te mogen betreden. Wanneer dit te laatkomen frequent voorkomt zullen er passende disciplinaire maatregelen genomen worden. Het is storend wanneer leerlingen te laat komen bij de training.

 • De leerlingen groeten de vlaggen bij het betreden en verlaten van de Do Jang.
 • De leerlingen moeten de leraren met de juiste aanspreektitel aanspreken in de Do Jang. Dus de Meester wordt aan gesproken met Sa Bum Nim en de normale leraren met Kyo Sa Nim. De andere Dandragers spreekt men aan met You Dan Ja.
 • De leerlingen moeten hun Do Bok ( Tang Soo Do pak) zoveel mogelijk schoon en kreukvrij houden. Wanneer iemands Do Bok te smerig is kan hem de toegang geweigerd worden.
 • Zorg dat je nagels kort en schoon zijn zodat je niemand hiermee kan verwonden.
 • Zorg voor een goede hygïene, kom schoon op de training. Niemand wil trainen met iemand die stinkt. Douche ook weer na de training.
 • Tijdens de les is het verboden sieraden of andere scherpe voorwerpen te dragen.
 • Sieraden die niet verwijderd kunnen worden dienen goed afgedekt te zijn zodat niemand zich kan verwonden.
 • Wanneer je aan de kant staat wees niet luidruchtig.
 • Tijdens de les dient het spreken met elkaar, tot een minimum beperkt worden, daar dit storend is en men zich niet goed kan concentreren.
 • Doe alles wat je doe met 100% overgave en je zult zien dat dit zijn vruchten zal afwerpen.
 • Na het commando Chul Sa zullen alle leerlingen zich snel opstellen.
 • Men dient zich van ruwe taal te onthouden.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de Do Jang en kleedkamers.
 • Alle leerlingen zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden en netjes achterlaten van de Do Jang en kleedkamers.
 • Het is verboden zich te bevinden in het materiaalhok van de Do Jang zonder geldige reden. En zeker daar niet daar te spelen. Spullen die niet van onze vereniging zijn, blijft men af.
 • Bij misbruik van gevechtstechnieken buiten de Do Jang kan de toegang tot de Do Jang ontzegd worden.
 • Wanneer U een gevaarlijke situatie ziet meldt dit bij de leraar.

Andere Belangrijke Regels

 • De contributie dient in de eerste twee weken van de nieuwe maand voldaan te zijn.
 • Opzeggingen moeten schriftelijk geschieden met de bij de leraar verkrijgbare Opzegformulieren.
 • Het Opzegtermijn is 1 maand.
 • Wanneer er vragen zijn over betalingen of over Tang Soo Do kan men altijd bij de leraar terecht.